Telgram beektu lata ?

Telgram app intreenetin hojjetuudha bayeen kessaan fayyadama akka jirtaan naf gala garuu namooni hin fayyadmne akkasummas

akka fayyadama isaa hin beekne ni jiruu

Fayyidaa appi kun qaban kessa muraasa

Namaa bira wajjin bilbiluuf vidiyoon ykn sagaleen

Akkasummas faayiloota erguu barbaadan hundaa erguu dandeessu

Fknf app garagara

Vidiyoo garagara

Audio garagara

Document garagara Fkn software kompiitara, kitaabile garagara bifa pdf ta’e Document yo ta’e

Style keyboard achiin waalii erguu ni danda’ama